شركت Activision خالق سري بازي هاي “نداي وظيفه”  دو نقشه را ار بخش آنلاين بازي Call of Duty Mw2 حذف كرد.

علت اين امر اعتراض مسلمانان به اين دو نقشه اي بود كه تصاويري مربوط به پيامبر اسلام  حضرت محمد (ص)، در يكي از قسمت هاي مختلف اين دو   نقشه  ديده شد و اين امر باعث شد كه مسلمانان به اين بازي و اين نقشه ها اعتراض كنند و شركت Activision نيز با پيگيري هاي خود، اين نقشه ها را حذف كرد.

مورد جالب تر اينكه حديثي از قرآن نيز در كنار اين عكس و در نقاط ديگر نقشه ديده شده بود كه محتواي آن به اين صورت بود “Allah is beautiful and He loves beauty.” و اين حديث يكي از معروف ترين حديث هايي بود كه مصداق آن را به راحتي مي توان ديد. “خدا زيباست و زيبايي ها را دوست دارد”

شركت Activision  از مسلمانان به دليل اين نقشه ها و احتمال گستاخي به پيامر، از مسلمين رسما عذر خواهي كرد.

منبع : Gamespot.com