ارتش آمریکا مدتی است که به شدت روی هواپیمای هایپرسانیک کار می‌کند و آزمایش انجام می‌دهد. در واقع هواپیمای آزمایشی X-51A Waverider برای رسیدن به سرعت 6 ماخ (معادل 6 برابر سرعت صوت، هر ماخ برابر با سرعت صوت است) یا به عبارت دیگر 3600 مایل بر ساعت یا 1600 متر بر ثانیه طراحی می‌شود.

 

در ماه آگوست هواپیمای X-51A مورد آزمایش قرار گرفت و به دلیل نقص در یکی از فین‌های کنترلی (منظور از فین باله‌های هواپیماست) تست با شکست مواجه شد. هواپیما تنها برای 15 ثانیه پرواز کرد و سپس به سطح دریا برخورد کرد. اولین تست X-51A  نیز در سال 2010 انجام شده است و همه چیز طبق برنامه پیش رفت.

هنوز در مورد پرواز بعدی هواپیمای آزمایشی X-51A تصمیمی اتخاذ نشده اما مدیر پروژه، تابستان و بهار آینده را مدنظر قرار داده است.

تحقیقاتی که در مورد علت سقوط هواپیما در تست اخیر صورت گرفته نشان می‌دهد که ارتعاشات تصادفی فین کنترلی باعث بروز مشکل شده است. البته برای مشخص شدن دقیق مشکل باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.

در تست انجام شده بالاترین سرعت 4.8 ماخ بود و موتور scramjet که برای افزایش سرعت تا 6 ماخ در نظر گرفته شده بود، فعال نشد. حتی اگر تست بعدی هم با شکست مواجه شود، برنامه‌ی ساخت هواپیمای هایپرسانیک ادامه می‌یابد.

منبع: slashgear