بازي زيبا و فوق العاده مشكل Dark Souls پس از اينكه براي Pc عرضه شد، دنياي نقش آفريني را براي اين پلاتفرم به كلي تغيير داد و بسياري از اين اتفاق غير منتظره خوشحال شدند. نسخه ي كامپيوتري بازي Dark Souls با نام Prepare to Die عرضه شده است كه از زير عنوان بازي مشخص خواهد بود كه اين نسخه چقدر مي تواند مشكل باشد.

نسخه ي كامپيوتري اين بازي داراي تمام ويژگي هاي نسخه هاي كنسولي و حتي تمام DLC هايي است كه براي كنسول ها جهت دانلود قرار داده شده بود. اين بازي در حدود 20 دلار قيمت گذاري شده است و شما با خريد اين بازي ديگر تا مدت ها نيازي به بازي ديگري نداريد، زيرا كه مدت زمان تمام كردن بازي در حدود 10 ماه تخمين زده شده است.