پس از حدود دو هفته باری دیگر گاهنامه گویا آی تی برای شما خوانندگان و علاقه مندان دنیای تکنولوژی منتشر شده است. در این شماره نیز مثل همیشه برخی از مطالب اخیر سایت قرار گرفته اند. گاهنامه گویا آی تی را به کسانی که فرصت مشاهده همه مطالب و صفحات سایت را ندارند ، توصیه میکنیم. مثل همیشه تقاضا داریم که نظرات خود را در این مورد با ما به اشتراک بگذارید.

دانلود گاهنامه گویا آی تی شماره 13