همان طور که قبلا به شما قول داده بودیم سعی داریم که روند گاهنامه را به صورت منظم ادامه دهیم و در همین جهت نیز جدیدترین شماره این نشریه الکترونیکی را به شما خوانندگان گویا آی تی و علاقه مندان فناوری تقدیم میکنیم. باز هم مثل همیشه میخواهیم که با نظرات و انتقادات خود ما را در این امر یاری رسانید.

دانلود گاهنامه گویا آی تی شماره 14 (2.63 مگابایت)