نام كتاب: مديريت امنيت اطلاعات بر اساس استانداردهاي ملي ايران  مؤلف: محمد مهدي واعظي نژاد

مدیریت امنیت اطلاعات

مشخصات كتاب:

تعداد صفحات:  297  صفحه        قطع: وزيري    تيراژ :   2500       نوبت چاپ:  اول      شماره شابك: 6-8966-04-964-978     رده ديويي:  4833/303

درباره اين كتاب و نكات بارز آن:

اين كتاب در قالب 16 سرفصل، به بررسي امنيت اطلاعات، راه كارهاي كنترلي و همچنين پياده سازي آن در سازمان هاي ايراني مي پردازد.

******

برخی از عناوین موجود در کتاب:

اصطلاح ها و تعريف ها

اطلاعات

امنيت اطلاعات

چرا امنيت اطلاعات لازم است؟

چگونه نيازهاي امنيت شناسايي مي شوند؟

الزام هاي امنيت اطلاعات

برآورد ريسك هاي امنيت اطلاعات

انتخاب و پياده سازي كنترل هاي امنيت اطلاعات

خط مشي امنيتي

برآورد و برطرف سازي ريسك

سازمان امنيت اطلاعات

امنيت فيزيكي و محيطي

امنيت تجهيزات

امنيت كابل كشي

مديريت تغيير

حفاظت در برابر كدهاي مخرب و سيار

امنيت مستندات سيستم

الزام هاي كسب و كار براي كنترل دسترسي

حفاظت از درگاه عيب يابي و پيكربندي راه دور

كنترل مسيريابي در شبكه

كنترل دسترسي به برنامه هاي كاربردي و اطلاعات

الزام هاي امنيتي سيستم هاي اطلاعاتي

امنيت قايل هاي سيستم

مقدمه کتاب:

امروزه امنيت اطلاعات، بزرگترين چالش در عصر فناوري اطلاعات محسوب مي شود و حفاظت از اطلاعات در مقابل دسترسي غير مجاز، خرابكاري و افشاء، امري ضروري و اجتناب ناپذير به شمار مي رود. از اين رو، امنيت دارايي هاي اطلاعاتي، براي تمامي سازمان ها امري حياتي بوده و مستلزم يك مديريت اثربخش مي باشد.

فراهم آوري صحت و تماميت اطلاعات، به گونه اي كه در زمان مناسب، اطلاعات در دسترس افراد مجازي قرار بگيرد كه نيازمند آن مي باشند، عاملي است كه منجر به اثربخشي كسب و كار مي گردد. به همين منظور، انتظار مي رود كه سازمان هاي ايراني با طراحي و استقرار سامانه مديريت امنيت اطلاعات بر اساس استانداردهاي ملي كشورمان و همچنين راهنمايي هاي اين كتاب، بتوانند از منافع رويكردي مؤثر در امنيت فناوري اطلاعات، بهره مند گشته و امنيتي پايدار را براي مردم عزيز كشورمان فراهم نمايند.

جهت دریافت این کتاب می توانید با شماره 09360895848 تماس حاصل فرمایید.