پس از موفقيت بزرگ بازي Dark Souls در سبك بازي هاي نقش آفريني، سازنده گان به دنبال ساخت شماره ي دوم بازي، خبر هاي جديد را منتشر كردند. در مراسم جوايز بهترين بازي سال، بازي هاي خوبي معرفي شدند كه يكي از آنها بازي Dark Souls 2 بود.

 

گفته مي شود كه كارگردان نسخه ي اول بازي آقاي Hidetaka Miyazaki، در شماره ي دوم نقش ناظر را بر عهده دارد و كارگردان شماره ي دوم شخص ديگري خواهد بود.

Dark Souls توانست در اروپا و امريكا در حدود 1.19 ميليون نسخه فروش كند. Dark Souls 2 براي پلاتفرم هاي Xbox360,Ps3 و PC عرضه مي شود.