بازي Temple Run يكي از آن بازي هاي خوش ساخت براي تلفن هاي همراه هوشمند است كه توانست موفقيت بسيار خوبي كسب كند و دانلود هاي زيادي داشته باشد، اين بازي اعتياد آور براي سيستم عامل هاي آندرويد و IOS به صورت رايگان در دسترس است، اما سازنده گان وقتي موفقيت خوب شماره ي اول بازي را ديدند، تصميم گرفتند شماره ي دوم را توليد كنند.

شماره ي دوم از بازي Temple Run توانست در حدود 13 روز به مرز 50 ميليون دانلود برسد و اين ركوردي بسيار اميدوار كننده براي سازنده گان اين بازي است.

بازي Temple Run 2 بر اساس انيميشن موفق The Brave ساخته شده است.

لينك دانلود براي سيستم عامل آندرويد

34