حملات سايبري؛ استاكس نت، وايپر و اكتبر سرخ

در طول چند سال گذشته، همواره جريان هاي وسيعي از جاسوسي سايبري با هدف جمع آوري اطلاعات انواع سازمان ها، از مراكز سياسي و دولتي گرفته تا مؤسسه هاي تحقيقاتي و پژوهشي، در نقاط مختلف جهان و با شدت متغير، در حال وقوع بوده است. اين شبكه هاي بزرگ جاسوسي كه هر كدام در راستاي تحقق اهداف خاصي، طراحي و راه اندازي شده اند، گاه ساليان متمادي در حال جمع آوري و ارسال اطلاعات بوده اند و پس از سال ها فعاليت، كشف و شناسايي گرديده اند.

حملات سايبري كه با نام عمليات هاي استاكس نت به منظور تأثير بر فعاليت هاي هسته اي ايران و از رده خارج كردن سانتريفيوژهاي نيروگاه ها، وايپر در جهت كاهش توليدات نفتي ايران و اكتبر سرخ در پي آگاهي از متن نامه ها و فعاليت هاي ديپلماتيك، به وقوع پيوسته اند نمونه هاي شناخته شده اي از اين شبكه هاي بزرگ جاسوسي در سطح جهان هستند.

اين كتاب، با نگاهي فني و تجزيه و تحليل هاي كارشناسانه سعي در تشريح حملات سايبري داشته تا بتواند راهنماي خوبي براي شناخت و پيشگيري از حملات سايبري در آينده باشد.

علاقه مندان جهت دريافت اين كتاب مي توانند با شماره تلفن 09360895848 تماس حاصل فرمايند.

محمد مهدی واعظی نژاد

محمد مهدی واعظی نژاد