اکثر افراد معتقدند کسانی که در شرکت های بزرگ فناوری مثل گوگل ، مایکروسافت ، فیسبوک و … کار می کنند در واقع در حال کار در بهشت کارمندان هستند . هر نوع امکاناتی تفریحی و راحتی که بخواهید در این شرکت ها وجود دارد و در واقع بیشترین میزان اهمیت به کارمندان داده می شود . نتیجه هم محصولات فوق العاده ای می شود که این شرکت ها طراحی می کنند . چون وقتی کارمندان از همه نظر تامین شده باشند ، آنها هم با تمام وجود برای شرکت شان تلاش می کنند .

در این مطلب قصد داریم تا تصاویری بسیار زیبا و فوق العاده از دفتر جدید شرکت گوگل در شهر دوبلین را به شما نشان دهیم . پس با گویا آی تی همراه باشید ….

بروز رسانی هجدهم فروردین 92 : متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی از سوی بنده ، در ابتدا عنوان شده بود که این شرکت در شهر دوبی می باشد که با تذکرات دوستان و خوانندگان محترم گویا آی تی اشتباه ذکر شده را تصحیح کردم .

google-office-interior-3-700x466 google-style-office-3-700x467 google-style-office-2-700x466 google-style-office-1-700x467 google-office-snapshots-700x466 google-office-snapshots-3-700x467 google-office-snapshots-2-700x467 google-office-snapshots-1-700x467 google-office-snapshots1-700x466 google-office-pictures-700x466 google-office-pictures-4-700x466 google-office-pictures-3-700x466 google-office-pictures-2-700x466 google-office-pictures-1-700x466 google-office-interior-700x466 google-office-interior-5-700x466 google-office-interior-4-700x466 3 1 2 google-style-office-700x466 4 5 google-design-2-700x467 google-digs-pics-3-700x467 google-digs-pics-700x466 Google-games-room-300x250 google-interior-pictures-1-700x467 google-interior-pictures-2-700x467 google-interior-pictures-3-700x467 google-interior-pictures-4-700x467 google-interior-pictures-700x466 google-interiors-1-700x467 google-interiors-2-700x467 google-interiors-700x466 google-office-cabins-1-700x466 google-office-cabins-2-700x466 google-office-cabins-3-700x466 google-office-cabins-4-700x466 google-office-cabins-700x466 google-office-design-1-700x466 google-office-design-2-700x466 google-office-design-3-700x466 google-office-design-4-700x466 google-office-design-5-700x466 google-office-design-700x466 google-office-designs-1-700x467 google-office-designs-2-700x467 google-office-designs-700x466 google-office-dublin-1-700x466 google-office-dublin-2-700x466 google-office-dublin-3-700x466 google-office-dublin-4-700x466 google-office-dublin-700x466 google-office-interior-1-700x466 google-office-interior-2-700x466