شرکت کسپرسکی به یکباره نام ایران و نمایندگان ایرانی اش را از سایت خود حذف کرد.

با این کار، کسپرسکی هم به جمع شرکت های امنیتی اضافه شد که که نام ایران را از بخش نمایندگان سایتشان حذف کرده اند.

kaspersky_lab_logo_partner

پیش از این اقدام کسپرسکی، شرکت های مک آفی، نورتون، ایست و بیت دیفندر با حذف نام ایران از سایتشان عملاً شرکت خود را از داشتن نماینده رسمی در ایران محروم کرده بودند.

این اقدام کسپرسکی در حالی است که تا مدتی پیش نمایندگان این آنتی ویروس روسی مدعی حمایت کامل کسپرسکی از این شرکت ها بودند و بارها مسئولین منطقه ای کسپرسکی از عدم وارد شدن کسپرسکی به تحریم نرم افزاری علیه ایران سخن گفته بودند.

با توجه به ارتباط نزدیک بین دولت های ایران و روسیه، به ویژه در سال های اخیر، کمتر کارشناسی احتمال تحریم ایران توسط آنتی ویروس کسپرسکی را  می داد.

ایجاد اطمینان از عدم ورود کسپرسکی به تحریم، بسیاری از مدیران امنیتی سازمان ها و به خصوص نهادهای دولتی را راضی به استفاده از کسپرسکی برای حفظ امنیت سایبری این سازمان ها نموده بود.

تعداد شرکت های امنیتی هم که در بازار به ارائه محصولات کسپرسکی می پرداختند کم نبود و در سال های اخیر و با تنگ شدن حلقه تحریم، شرکت های زیادی، کسپرسکی را به سبد محصولات خود افزوده بودند.

مشخص نبودن آینده ارتباط شرکت کسپرسکی با نمایندگان ایرانی خود و همچنین معین نبودن نحوه ارتباط کسپرسکی با مشتریان ایرانی بر اهمیت این خبر افزوده است.

منبع : سایسک