برخی موضوع پهنای باند را در مقابل شبکه ملی اطلاعات بی‌ربط دانسته و بی‌اهمیت تلقی می‌کنند.

به گزارش ایتنا، خسرو سلجوقی، عضو هیأت علمی کمیسیون علمی تشخیص مصلحت نظام در این باره توضیح داد: این موضوع مانند کشتیرانی در مکان بدون آب است. پهنای باند حکم آب را دارد و زیرساخت محسوب می‌شود؛ حال چه کشتی ایرانی باشد چه خارجی. حتی اگر اینترنت جهانی قطع شود، باز در کشور می‌خواهیم اطلاعات جابجا کنیم و بدون شبکه و پهنای باند چنین چیزی ممکن نیست.

download

سلجوقی افزود: این موضوع به نظرم کارشناسی‌نشده است. سرویس شبکه ملی نیز روی پهنای باند ارائه می‌شود، در نتیجه تبادل اطلاعات و محتوا تنها در داخل کشور هم نیاز به پهنای باند دارد.

/پایان/