شرکت ارتباطات زیرساخت در رابطه با حملات اینترنتی و مصرف ناخواسته حجم اینترنت کاربران، اعلام کرد: این حملات توسط مرکز عملیات امنیت پیگیری و متوقف خواهد شد.

band

به گزارش خبرآنلاین، اخیراً شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت موضوعی به نام حجم‌خوری را مطرح کرده که در آن حجم اینترنت کاربران، ناخواسته مصرف می‌شود. آنها اظهار دارند که این حملات از داخل و خارج است. حجم‌خوری که موجب اعتراض برخی کاربران شده، پدیده‌ای ست که یک کامپیوتر در شبکه قربانی و ترافیک آن مصرف می‌گردد.

شرکت‌های اینترنتی گفته‌اند که این موضوع مربوط به شرکت زیرساخت است که باید این حملات را شناسایی  و با آن مقابله کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت نیز اعلام کرد: مرکز عملیات امنیت SOC برای مقابله با این حملات تاسیس شده که در حال حاضر به صورت آزمایشی است و به زودی افتتاح می‌گردد. همچنین این مرکز ضعف‌ شبکه‌‌ای سازمان‌ها را نیز شناسایی و به آنها اعلام می‌کند تا ضعف هایشان را برطرف سازند.

 /پایان/