واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد: قیمت اینترنت اپراتورهای اول و دوم با ارائه خدمات نسل سه کاهش می‌یابد.

images (2)

به گزارش دنیای اقتصاد، هزینه اینترنت اپراتورهای اول و دوم کاهش می‌یابد. بدین ترتیب تعرفه هر کیلوبایت اینترنت که در سرویسGPRS، پنج ریال بود، در سرویس 3G، نیم دهمِ ریال خواهد بود. با راه‌اندازی 3G توسط اپراتورهای اول و دوم، تعرفه دیتای آنها نیز مانند اپراتور سوم محاسبه می‌گردد.

/پایان/