یک هکر آلمانی به نام Jan Starbug Krissler به تازگی در یک کنفرانس کامپیوتری در شهر هامبورگ آلمان٬ روشی را برای هک اثر انگشت یافته است که بسیار آسان است. تنها باید یک نمونه کپی شده شفاف از اثر انگشت شخص در اختیار باشد.

این هکر می گوید : ” تصویر اثر انگشت یک شخص تنها برای انجام این هک کافی است. ”

در این کنفرانس٬ این هکر توسط یک دوربین استاندارد اقدام به عکس برداری از فاصله سه متری از انگشت یکی از حضار کرد. سپس توسط تکنولوژی VeriFinger ( قطعه ای که اثر انگشت ایجاد می کند ) ٬ اثر انگشت وی را باز طراحی کرد.

در هر حال٬ نیازی نیست که شما نگران این اتفاق باشید. چرا که افراد سرشناس بیشتر هدف اینگونه اتفاقات قرار می گیرند.