امروز در گویا ای تی خبر های خوشی برای کاربران رسید همکارانم اخبار پرچمداران جدید و بنده خبر آپدیت های جدید رو پشتیبانی کردیم آخرین خبر در حال حاضر مربوط به الجی می باشد امروز اندروید 5 برای تعدادی از کاربران جی2 در کره جنوبی عرضه شده است شماره این آپدیت جدید V30D می باشد و که عدد 3 نشان دهنده ورژن اندروید است همان طور که در آپدیت های گذشته V20D برای اندروید کیت کت بود در واقع شما می توانید همیشه تلفن خود را آپدیت کنید اما هرگاه خواستید به حالت اولیه برگردید

همچنین اخیرا یک ویدئو از اجرای اندروید 5 بر روی این دستگاه منتشر شده بود

الجی به زودی این آپدیت را در تمام گوشی ها منتشر می کند منتظر ما باشید تا در گویا آی تی خبر از عرضه شدن آن بدهیم