دوستان از امروز گویا ای تی تصمیم گرفته است در کنار اخبار و مقالات مربوط به حوزه ای تی و فن اوری در مطالب روزانه از عنوانی به اسم عکس روز استفاده نماید.من ندا بخردی اولین عکاس افتخاری این مجله هستم و امیدوارم از عکس های گرفته شده توسط اینجانب لذت کافی رو ببرید.در روزهای اینده عکس های بیشتری را به نمایش خواهیم گذاشت.

نهایت….

0

محل عکس جاده اپ پری به بلده در استان مازندارن زمان فروردین 93

برج دیده بانی

1

محل عکس زرین دشت زمان خرداد 93

انعکاس سکوت

2

مکان سد لواسان زمان خرداد 93

انعکاس سکوت

4

مکان دریاچه شورمست زمان اردیبهشت 93

شب های روشن

10

مکان شمال زمان مهر 92

نیمکت خالی

7

مکان چالوس زمان مرداد 92