به گزارش گویا آی تی، بیست و نهم اسفند ماه (بیستم مارس) خورشید گرفتگی کاملی رخ خواهد داد که از اقیانوس اطلس شروع می شود و از گریلند تا شمال سیبری را در بر خواهد گرفت، این خورشید گرفتگی ۳ دقیقه طول می کشد.

طبق مطالعات کارشناسان اروپایی، این پدیده موجب می شود سیستم های الکترونیکی اروپا فلج گردد، به دلیل اینکه سیستم فتوولتائیک با خورشید، تولید انرژی می کند و اگر نور خورشید به سلول های خورشیدی نرسد، انرژی هم تولید نخواهد شد.

این پدیده به غیر از مختل کردن منازل مسکونی و اداراتی که با انرژی خورشیدی تامین انرژی می کنند، محققان را وادار می کند تا به دنبال جایگزینی برای نور خورشید و تامین انرژی باشند، کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا تا حدود وسیعی از انرژی خورشیدی بهره می گیرند.