بر خلاف گذشته اینترنت برای کاربران ایرانی فقط www نیست. آمار مربوط به ترافیک آفرینی ایرانیان در شبکه ی یک اپراتور ثابت چنین ادعایی را به خوبی ثابت می کند.

گویا آی تی – آمار منتشر شده مربوط به ترافیک داده در یک بازه ی ۵۰ گیگابایت مصرفی در یک روز، از ۲۲ تا ۲۳ مرداد، در یکی از اپراتورهای ارتباط ثابت (FCP) است. این آمار نشان می دهد که کاربران بیشتر ترافیک اینترنت را در چه قسمت هایی مصرف کرده اند. همان طور که در تصویر مشاهده می شود بیشترین ترافیک مصرفی مربوط تلگرام است.

تینفوگرافیک استفاده ایرانیها از اینترنت