متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور مدیریت و کسب و کار

مدیریت و کسب و کار

موبایل ایمیل مارکتینگ (Mobile Email Marketing) یا بازاریابی ایمیلی موبایل محور که در ابتدا تصور می شد که برای مشتریان خُرد (B2C) کارآمدی بیشتری دارد، […]