متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
استفاده از فلاش دوربین عکاسی برای بسیاری از مردم آنقدر جا افتاده که عکاسی بدون فلاش عملا امکان پذیر نبوده و سبب ایجاد عکس های مطلوبی نمی شود. اما آیا شما تاکنون به این سوال اندیشیده اید که فلش عکاسی چه تاثیری روی عکس دارد، یا اینکه آیا نیاز به استفاده از آن در همه حال هست یا نه؟