متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یک متد آموزشی سودمند اما پنهان در دنیای عکاسی دیجیتال وجود دارد، و ​​آن EXIF نام دارد. در این مقاله به این بحث می پردازیم که EXIF یعنی چه، چگونه می تواند به شما کمک کند ، و چگونه می توانید از آن به منظور یادگیری