متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
“تصور ما این بود رندر هایی که می گرفتیم کاملا واقعی به نظر می رسند ، اما زمانی که شما عینک (سه بعدی)می زنید ، می فهمید که واقعیت چیز دیگری است به این دلیل که با داشتن عینک شما می توانید همزمان