متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
با بهره مندی از مزایایی همچون جستجوی سریع ، تشخیص دقیق صدای کاربر، و قیمت رقابتی نسبت به برنامه های کاربردی مشابه، Ask.com برای آیفون را می توان یک برنامه جستجوی همراه مناسب و منطقی نامید.