متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

اخبار و هشدارهای ویروس های رایانه اي

کامپیوترها روز به روز به ابزاری بیشتر و بیشتر ضروری برای ما تبدیل می شوند. آنها اکنون تبدیل به محیط اصلی ذخیره عکس های دیجیتال ما ، اسناد ، فاکتورها ، چند رسانه ای ها و غیره شده اند. حجم خالص کاربران کامپیوتر و ظهور کامپیوترهای ارزان