متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

اختلال در سیستم اینترنت همراه اول

DigiKala Ads
همراه اول در طی بروزرسانی در شبکه خود، از پنجشنبه هفته گذشته دچار وقفه سیستمی شده و جز خرید شارژ و اتصال به اپراتور، سرویس […]