متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

اختلال در سیستم اینترنت همراه اول

همراه اول در طی بروزرسانی در شبکه خود، از پنجشنبه هفته گذشته دچار وقفه سیستمی شده و جز خرید شارژ و اتصال به اپراتور، سرویس […]