متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از ژورنالیست های بلومبرگ به نام Brad Stone معتقد است که آمازون فروشگاهی است که در آن همه چیز قابل خرید است. حالا انگار […]