متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در مورد چگونگي واترمارك (watermark) كردن تصاويرتان به صورت آنلاين چندين انتخاب وجود دارد، اما استفاده از سرويس آنلاين مي تواند داراي