متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

اپ

GeoReminder اپلیکیشنی مبتنی بر سیستم عامل ویندوز فون شرکت مایکروسافت است که یادآوری را بر اساس موقعیت مکانی انجام میدهد .