متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

اپلیکیشن سرگرمی

اگر می خواهید فایلی که به دستتان رسیده یا لینک مشکوکی و یا آدرس IP را چک کنید، کار را به Sophosesecurity monitor بسپارید تا از طریق پایگاه داده هایش آن را بررسی کند.