متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

بازي فلش هراس نبرد

در بازی این هفته شما را در تلاش حماسی برای شکست اورک ها می پردازید که کنترل اراضی و بیابان های وحشی را در دست دارند و به آنها تمدنهایی را آورده اند که توسط ظیطان حکومت می شود . به نظر خودتان آیا می توانید در این نبرد پیروز شوید و سرزمین های اطراف را از شر شیطان آزاد کنید یا اینکه در این نبرد از پا درخواهید آمد ؟