متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

بازي فلش هراس نبرد

DigiKala Ads
در بازی این هفته شما را در تلاش حماسی برای شکست اورک ها می پردازید که کنترل اراضی و بیابان های وحشی را در دست دارند و به آنها تمدنهایی را آورده اند که توسط ظیطان حکومت می شود . به نظر خودتان آیا می توانید در این نبرد پیروز شوید و سرزمین های اطراف را از شر شیطان آزاد کنید یا اینکه در این نبرد از پا درخواهید آمد ؟