متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

بخش ۸ آموزش

در هفت بخش قبلی از آموزش سی‌شارپ، شما بیشتر در حال آشنایی با خود برنامه Visual Studio بوده‌اید و شاید کمتر کدنویسی‌ای در آن وجود داشت. اما اکنون، با شروع مبحث متغیرها (Variables)، بیشتر به سمت کدنویسی خواهیم پرداخت.