متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر کامپیوتر شما قبل از اینکه فرصت نصب نرم افزارهای امنیتی را پیدا کند توسط بدافزارها آلوده شده Malwarebytes Anti-Malware بهترین ابزاری است که قادر به پاکسازی خودکار سیستم از بدافزارهاست. کافی است بعد از نصب و به روز رسانی، پروسه اسکن را انجام داده و به نرم افزار اجازه دهید موارد مشکوک پیدا شده را حذف نماید.