متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گوگل با تواقق وزیر فرهنگ ایتالیا، میلیون‌ها نسخه کتاب کتابخانه‌های ملی رم و فلورانس را به صورت اینترنتی منتشر می‌کند. به گزارش ایبنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کمپانی گوگل طی بیانیه‌ای با