متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

علم و فناوری

به گزارش گویا آی تی، عده ای از محققان آمریکایی توانستند فناوری جدیدی ارائه کنند که این فناوری برای جلوگیری از حوادث و تصادفات رانندگی […]