متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

فوتبال

همان طور که در جریانید مایکروسافت از دستیار صوتی خود، یعنی کورتانا جهت پیش بینی مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل بهره برد که عملکرد درخورِ […]