متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

قطارهای اروپایی

قطارهای سریع السیر اروپایی که با سرعتی بیش از سیصد کیلومتر در ساعت مسیر میان فرانسه و بلژیک و هلند و آلمان را طی می‌کنند، […]