متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
فن اوري نمايش سه بعدي امروزه همه جا را فرا گرفته است. از تلويزيون هاي جديد گرفته تا دستگاه هاي بازي هاليوود، اين فن اوري، كه چند سالي است مطرح شده است، به ثبات لازم رسيده است تا به كاربران شكل دروني تر و رو در رو تري از سرگرمي هاي خانگي