متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شركت Coby كه يكي از توليدكنندگان فعال در بازار محصولات ديجيتال شخصي و به خصوص انواع پليرهاست، به تازگي و در نمايشگاه CES 2010 جديدترين محصولش را به بازار معرفي