متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

نرم افزار WebKit

در تاريخ 16 شهريورماه 1389 1 يك آسيب پذيري مهم در نرم افزار Webkit شناسايي گرديد كه به مهاجم اجازه مي دهد تا كدهاي مخرب خودش را درون برنامه در حال اجراي كاربر، اجرا