متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

نوشتن یادداشت‌ها در ویندوزها

من اغلب یادداشت های کوچک را به عنوان یادآوری کننده ها یا اطلاعات لازم می نویسم. که در گذشته از ترکیبی از اسناد notepad و یادداشت های دستی برای این منظور استفاده می کردم. امروزه از