متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

نوشتن یادداشت‌ها در ویندوزها

DigiKala Ads
من اغلب یادداشت های کوچک را به عنوان یادآوری کننده ها یا اطلاعات لازم می نویسم. که در گذشته از ترکیبی از اسناد notepad و یادداشت های دستی برای این منظور استفاده می کردم. امروزه از