متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

ویروس

بیشتر مواقع دلتان می‌خواهد که به فایل‌ها یا اسنادی که در چند روز گذشته مشاهده کرده‌اید دسترسی داشته باشید. یا اینکه بدانید در تاریخ بخصوصی چه وب‌سایت‌هایی را مشاهده کرده‌اید. همچنین می‌خواهید بدانید چه فایل‌هایی اخیرا دانلود کرده‌اید.