متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نسخه‌های مختلف ویندوز در زمینه‌ی تنظیمات باز کردن فایل‌ها (file type associations) متفاوت عمل می‌کنند. در برخی نسخه‌های جدید حذف تنظیم یک پسوند سخت شده است. برخی نرم‌افزارها مثل VLC یا Winamp انواع بسیار مختلف فایل را باز می‌کنند و وقتی این نرم‌افزارها را نصب می‌کنید، متوجه می‌شوید که بسیار از پسوندها را به خود مربوط کرده‌اند و این چیزی است که گاهی مشکل‌ساز می‌شود. به عنوان مثال شما نمی‌خواهید که یک پسوند خاص را به VLC مربوط کنید، درست است که این پلیر همه فن حریف بسیار قدرتمند و کامل است، در این شکی نیست اما شاید شما دوست داشته باشید که تنظیمات انواع فایل را به گونه‌ای دیگر انجام دهید.