متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تشخیص تفاوت راندمان گوشی‌هایی با پردازنده‌های مختلف برای کاربران عادی دشوار است. پس چگونه می‌توان گفت که کدام پردازنده مناسب شماست؟