متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

کارت گرافیک

با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان تنظیمات قسمت‌هایی مثل System Information، System performance ، حساب‌های کاربری، بخش امنیتی و ... را به راحتی تغییر داد.