متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازی فوق العاده محبوب پرندگان خشمگین که هم اکنون یکی از محبوب ترین بازی های کوچک به شمار میرود ، سر و صدای زیادی را به پا کرده است .