متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
«شاید جیبم پر پول نباشد اما قلبم پر از مهر و عطوفت است!». بازی های آنلاینی که در آنها کاربران می توانند انتخاب کنند با انجام بازی و کسب امتیاز پولی توسط اسپانسر بازی برای کمک به مصارف خیریه و انسان دوستانه پرداخت شود از جمله راه های جدیدیست