متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Dictionary on Ubuntu

DigiKala Ads
یکی از بهترین دیکشنری ها در اوبونتو GoldenDict است که برای نصب این برنامه می‌توانید از Ubuntu Software Center استفاده نمایید.