متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Dos کلمه کوچک شده Microsoft Disk Operating System است که یک سیستم عامل تجاری شرکت مایکروسافت به حساب می آید. اولین نسخه سیستم