متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
احتمالا توسعه دهندگان وب با ابزاري چون Firebug آشنا هستند. با توجه به اين كه اين برنامه تغييرات را در همان لحظه نمايش مي دهد، اشكال زدايي از استايل هاي CSS (CSS styles) را بسيار ساده